درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی لولئو – سوئد

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • کارآموزی
 • کارآموزی1
 • پروژه تخصصی
 • کارآموزی 2
 • دینامیک
 • آزمایشگاه دینامیک وارتعاشات
 • ارتعاشات مکانیکی
 • دینامیک ماشین
 • ریاضیات مهندسی
 • طراحی اجزاء 2
 • طراحی مکانیزمها
 • کاراموزی 2
 • کاراموزی1
 • یاتاقان وروغنکاری
 • سیستمهای اندازه گیری
 • روشهای طراحی مهندسی
 • طراحی ماشینهای ابزار وتولید
 • مقاومت مصالح 2
 • مقاومت مصالح 1
 • کاراموزی
 • مکانیک محیط پیوسته1
 • پایان نامه
 • پروژه کارشناسی
 • مبانی مهندسی برق 1
 • ریاضیات برای رباتیکز

کارشناسی ارشد

 • ریاضیات مهندسی پیشرفته1
 • تئوری ورق وپوسته
 • دینامیک پیشرفته
 • سمینار
 • پایان نامه
 • هیدرودینامیک روغنکاری
 • آنالیزمودال درسیستم های مکانیکی
 • مکانیک محیط پیوسته1
 • دینامیک
 • روش های انرژی
 • الاستیسیته
 • مقاومت مصالح پیشرفته
 • ریاضیات مهندسی
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  Free vibration analysis of double-viscoelastic nano-composite micro-plates reinforced by FG-SWCNTs based on the third-order shear deformation theory
 •  ISPH modeling and investigation of the effect of viscosity variations on the fluids mixing in a micro-channel due to oscillation of a circular cylinder
 •  Nanoscale mass nanosensor based on the vibration analysis of embedded magneto-electro-elastic nanoplate made of FGMs via nonlocal Mindlin plate theory
 •  Vibration analysis of rotating composite blades with piezoelectric layers in hygrothermal environment
 •  

مقالات کنفرانسی

 •  مطالعه آزمایشگاهی چند نوع فولاد تجاری ضد سایش با هدف مقایسه ویژگی های مرتبط با مقاومت سایشی
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
ارتعاشات مکانیکی (N17)
مقاومت مصالح 1 – ارتعاشات مکانیکی (C21)
ریاضیات برای رباتیکز – ریاضیات مهندسی (C21)
ریاضیات مهندسی (C21)
دوشنبه
سه شنبه
ارتعاشات مکانیکی (N17)
مقاومت مصالح 1 – ارتعاشات مکانیکی (C21)
ریاضیات مهندسی (N14)
ریاضیات برای رباتیکز – ریاضیات مهندسی (C21)
چهارشنبه