درباره من
 • – دانشگاه محل فارغ التحصیلی: خواجه نصیر
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • عملیات فتوگرامتری 2
 • تئوری خطاها
 • فتوگرامتری 2
 • فتوگرامتری 3
 • عملیات فتوگرامتری 3
 • نقشه برداری ژئودتیک
 • عملیات فتوگرامتری 4
 • زبان تخصصی
 • فتوگرامتری 4
 • ژئودزی 2 و محاسبات
 • ژئودزی فیزیک
 • فتوگرامتری3وعملیات
 • فتوگرامتری4وعملیات
 • اردوی کارورزی
 • سرشکنی
 • جبر خطی
 • نقشه برداری کارگاهی
 • پویشگرهای لیزری و عملیات
 • فتوگرامتری 2 و عملیات
 • تئوری برآورد
 • عملیات کاربردهای فتوگرامتری
 • ژئودزی هندسی
 • کاربردهای فتوگرامتری
 • پروژه
 • فتوگرامتری تحلیلی
 • مدیریت پروژه
 •  
طرح درس
کتاب ها
 •  مجموعه جامع نقشه برداری مسیر – نوع: تالیف – وضعیت: چاپ شده – سال: 2014
 •  سرشکنی و تعدیل با تاکید بر کمترین مربعات – نوع: تالیف – وضعیت: چاپ شده – سال: 2021
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 • Applying Solid Residues of Copper Slag in Kerman Sarcheshme of Iran as Sand Replacement for Self-Compacting Concrete
 •  Evaluation of Geometric Accuracy of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Images in 2D and 3D Cases
 •  Risk Assessment and Effect of Different Factors on Nitrate in Groundwater Resources of Jiroft County
 •  Risk evaluation and distribution of arsenic concentration in groundwater resources of villages in Jiroft County Kerman Province Iran
 •  ارزیابی مراکز درمانی امدادی با استفاده از GIS
 •  

مقالات کنفرانسی

 • آشکارسازی تغییرات با استفاده از روش آنالیز بردار تغییرات (مطالعه موردی: شهرستان سیرجان)
 •  آشکارسازی تغییرات خصوصیات فیزیکی سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه سنجنده TM (مطالعه موردی: شهرستان سیرجان)
 •  ارزیابی دقت هندسی تصاویر UAV در حالت دو بعدی و سه بعدی
 •  ارزیابی دقت هندسی مدل رقومی سطح زمین حاصل از تصاویر پوشش دار سنجنده IKONOS-2
 •  ارزیابی مولفه های افقی مسیر توسط تصاویر پهپاد
 •  استخراج مناطق ساخته شده شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 (مطالعه موردی: شهر سیرجان)
 •  استفاده از مهندسی معکوس در اندازه گیری های دقیق بوردهای الکترونیکی
 •  استفاده از مهندسی معکوس در اندازه گیریهای دقیق بوردهای الکترونیکی
 •  بررسی دقت تعیین موقعیت سه بعدی بر مبنای ترکیب تصاویر کوئیکبرد و آیکونوس
 •  بررسی دقت مدل ارتفاعی سطح زمین حاصل از زوج تصاویر ماهواره IKONOS به کمک مدل شبکه های عصبی
 •  بررسی دقت هندسی تصاویر ماهواره‌ای بزرگ مقیاس با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
 •  تهیه نقشه پهنه‌بندی تخریب اراضی پوشش گیاهی با استفاده GIS-IHWP
 •  طبقه‌بندی نظارت شده تصاویر فراطیفی با استفاده از روش ترکیبی SID-SAM
 •  مدل سازی بر مبنای واقعیت با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه از عمارت بادگیر معین شهرستان رفسنجان
 •  نظارت بر رطوبت سطح زمین با استفاده از شاخص NMDI
 •  کار برد فتو گرامتری برد کوتاه در تعیین مدل سه بعدی سطح جاده و تعیین آسیبهای سطحی آسفالت
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
کاربردهای فتوگرامتری (E12)
تئوری برآورد (EN11)
دوشنبه
سه شنبه
کاربردهای فتوگرامتری (C22)
عملیات کاربردهای فتوگرامتری (مرکز نرم افزاری 1)
تئوری برآورد (E13)
چهارشنبه