درباره من
 • دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران
 •  
 • زمینه های کاری و علایق پژوهشی: ریخته گری و انجماد فلزات- متالورژی فیزیکی و مکانیکی- خوردگی و سایش فلزات- مواد پیشرفته
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • استاتیک و مقاومت مصالح
  • خوردگی در صنایع شیمیایی
  • شناخت فلزات صنعتی
  • علم مواد
  • تکنولوژی روشهای جوشکاری
  • آزمایش های غیر مخرب NDT
  • کارگاه عمومی
  • روشهای تولید وکارگاه
  • پروژه مهندسی شیمی
  • کارآموزی
  • پروژه تخصصی
  • پروژه کارشناسی
  • کارگاه جوشکاری و ورقکاری

 

مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A Critical Conception of Hot-Tearing Susceptibility: Shape Casting with Wrought Aluminum Alloys
 •  A Descriptive Model for Twin-Textured Growth and Nodulation of Copper Cathodes
 •  Effect of Cooling Rate on the Microstructure and Mechanical Properties of High-Zinc AA 5182 Aluminum Wrought Alloy Cast by the Ablation Green Sand Mold Casting Process
 •  Effect of the Ablation Casting Binder Type on Improving the Tensile Strength ‎of A356 Aluminum Alloy ‎
 •  Effect of the Modified Ablation Casting Process on the Mechanical Properties and Microstructure of Near Eutectic Ai-Si Alloy
 •  Eutectic Nucleation in 7xxx Series Aluminum Alloys from a Non-classical Viewpoint

مقالات کنفرانسی

 •  Continuous Casting of Boron-Bearing Premium Slabs for Wear Resistant Steel Plates
 •  بررسی اثر افزودن عنصر کروم بر ریزساختار و سختی آلیاژ سنگین تنگستن
 •  بررسی علل خوردگی کمپرسور واحد احیای مستقیم فولاد
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
آزمایش های غیر مخرب NDT (C21)
علم مواد (N12)
استاتیک و مقاومت مصالح (N15)
یکشنبه
شناخت فلزات صنعتی (N12)
کارگاه جوشکاری و ورقکاری ()
تکنولوژی روشهای جوشکاری (E11)
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
آزمایش های غیر مخرب NDT (N17)
علم مواد (N12)
استاتیک و مقاومت مصالح (N15)