مدیر امور دانشجویی

دکتر روح الله علی آبادی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

aliabadi313@gmail.com

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۰۹

کارکنان

اداره امور خوابگاه ها

معصومه مرادپور

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۳

 

اداره امور رفاه دانشجویان

مریم ذبیحی نژاد

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۲

 

اداره امور تغذیه

جواد قاسمیان

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۰

 

مرکز مشاوره و سلامت

عاطفه عتیقی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۷

پیوندهای مرتبط

آرشیو اخبار

مشاهده همه