مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم تأکید کرد:

ضرورت ساماندهی و مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی کشور با توجه به نیازسنجی نیروی انسانی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها

دکتر اباصلت خراسانی، مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز (دوشنبه) 22 اردیبهشت ماه در نشست مجازی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: با توجه به نیازسنجی نیروی انسانی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به دنبال ساماندهی و مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی کشور هستیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از  اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر خراسانی در این نشست مجازی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در آموزش عالی اظهار داشت: از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته اخیر می‌توان به نیازسنجی نیروی انسانی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، بررسی و انطباق تخصص‌ها با نظام طبقه‌بندی مشاغل، ارائه دفترچه نیازهای استخدامی به سازمان اداری و استخدامی کشور برای اخذ مجوز اشاره کرد.

وی با بیان اینکه اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی و جذب نیروی غیرهیئت علمی در این وزارتخانه در فضایی رقابتی شکل گرفت، افزود: در همین زمینه ۶۰۰۰ مجوز هیئت علمی و ۱۹۷۱ مجوز غیرهیئت علمی در مرحله تامین اعتبار هستند. پروتکل‌های استخدامی وزارت علوم در زمینه جذب نیروی غیرهیئت علمی شامل۴ حوزه سوابق آموزشی و پژوهشی، دانش کامپیوتر، مهارت های شغلی و دانشی و روان‌شناسی می‌شود.

دکتر خراسانی در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: صدور شناسه شماره شناسه کارکنان قراردادی، تاسیس کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران برای سه دانشگاه شهید بهشتی، علامه طباطبایی و صنعتی شریف و پیگیری لازم برای اخذ مجوز استقرار کانون در حوزه ستاد وزارت متبوع، برگزاری دوره‌های توانمندسازی مدیران زن با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی و بازنگری نظام ارزیابی عملکرد با همکاری مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بازنگری نظام آموزشی و تدوین پودمان های آموزشی در هفت رسته شغلی و استفاده از ظرفیت دانشگاه پیام نور برای انتقال کارمندان به سایر دانشگاه‌ها و ساماندهی وضع موجود از دیگر اقداماتی است که می‌توان به آنها اشاره کرد.

وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته می‌توان به سامانه پاکنا اشاره کرد. نکته‌ای که در این بخش بایستی دانشگاه‌ها به آن توجه کنند این است که بایستی مکاتبات صورت گرفته برای ارتباط با سازمان استخدامی برای وزارت علوم فرستاده شود تا این وزارت پس از تجمیع آن را برای سازمان استخدامی ارسال کند.

دکتر خراسانی در پایان با اشاره به استفاده از ظرفیت نیروی امریه سربازی خاطرنشان کرد: وزارت علوم در این زمینه حتی کارشناسی را مسئول پیگیری امور مربوط به سربازان امریه و رسیدگی به موضوعات مرتبط با آن را در نظر گرفته است و همچنین و سامانه‌ای را برای این موضوع در وزارتخانه راه‌اندازی کرده است. وزارت علوم امیدوار است که بتواند بیش از پیش از ظرفیت نیروهای امریه استفاده کند

 

       روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان