مراسم اختتامیه هفته پژوهش با معرفی پژوهشگران برتر برگزار شد

 

مراسم اختتامیه هفته پژوهش با حضور ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر بارانی، معاونین و همچنین اعضای هیات علمی برگزار شد.

در این مراسم ابتدا ریاست دانشگاه به تشریح  شیوه نامه اجرایی ارتقای مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه پرداختند. در ادامه مراسم پژوهشگران برتر دانشگاه در سال ۱۳۹۶ به قرار جدول زیر معرفی شدند و با اهدای لوح سپاس از این پژوهشگران تقدیر به عمل آمد.

پژوهشگر برتر سوم دانشگاه

پژوهشگر برتر دوم دانشگاه

پژوهشگر برتر اول دانشگاه

دکتر رحیم شمس الدینی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر محمد جواد محمود آبادی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر محمد حسینی

دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

فعال پژوهشهای کاربردی

فعال ساخت تجهیزات پژوهشی

فعال حوزه ارتباط با صنعت

مهندس احسان خسروی مشیزی

مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر میثم آتش افروز

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر اکبر جعفری

دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

پژوهشگر برتر بخش ریاضی و علوم کامپیوتر

پژوهشگر برتر بخش مهندسی شیمی

پژوهشگر برتر بخش مهندسی عمران

دکتر نسرین دهگردی

دکتربتول مکی آبادی

دکتر علیرضا غنی زاده

همچنین معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه با همکاری مدیریت پژوهش و امور فناوری در جلسه ای جداگانه از کارشناسان حوزه پژوهش (سرکار خانم عصمت هاشمی مدنی، سرکار خانم مریم محمودیان، جناب آقای مهندس محسی بارانی، جناب آقای مهندس سعید پورگلزاری، جناب آقای مهندس عباس بهزادی کندازی) تقدیر و تشکر نمودند و بر نقش پررنگ و کلیدی این حوزه در ارتقاء دانشگاه در سطح ملی و بین المللی تاکید داشتند.

برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن ها کلیک کنید.