دانشگاه صنعتی سیرجان

photo 2023 05 24 15 33 05 - مراسم  سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه برگزار شد.

مراسم سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز چهارشنبه 3 خردادماه 1402 ویژه برنامه گرامی داشت سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر به همت دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با پذیرایی از دانشگاهیان در جوار یادمان شهید گمنام دانشگاه برگزار شد.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

photo 2023 05 24 15 33 07 - مراسم  سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه برگزار شد.

photo 2023 05 24 15 33 14 - مراسم  سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه برگزار شد.

photo 2023 05 24 15 40 19 - مراسم  سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه برگزار شد.

photo 2023 05 24 15 40 44 - مراسم  سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه برگزار شد.

 

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو