مراسم سوم خرداد، روز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز چهارشنبه 3 خردادماه 1402 ویژه برنامه گرامی داشت سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر به همت دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با پذیرایی از دانشگاهیان در جوار یادمان شهید گمنام دانشگاه برگزار شد.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان