مرحله نخست واکسیناسیون دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، مرحله نخست واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان درپایگاه تجمیعی واکسیناسیون در محل پردیس دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان هم اکنون سه شنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰در حال انجام می باشد.

طبق اعلام قبلی دانشگاه، انجام واکسیناسیون دانشجویان از 20 شهریور ماه آغاز و تا 29 شهریور ماه ادامه دارد.

با آرزوی سلامتی دانشگاهیان

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان