مرکز مشاوره،سلامت و سبک زندگی

مسئول: خانم عاطفه عتیقی

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۷

ساعات کار مرکز مشاوره،سلامت و سبک زندگی:

مرکز مشاوره،سلامت و سبک زندگی دانشگاه شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر در خدمت دانشجویان گرامی می باشد.