مرکز مشاوره دانشگاه برگزار می کند :

🔰 مرکز مشاوره دانشگاه برگزار می کند :

♦️ کارگاه آموزشی اصول و پیشگیری کرونا ویروس جدید امیکرون در راستای بازگشایی دانشگاهها ویژه کارکنان محترم دانشگاه

✳️ نحوه برگزاری: حضوری

✳️ با حضور کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

♦️ دریافت گواهی شرکت در کارگاه ملزم به حضور دائم و امضاء لیست حضور و غیاب

💥 زمان : دوشنبه 29 آذر

💥 ساعت :07:30 الی 09:30

☑️ مکان: سالن اجتماعات ساختمان مرکزی با رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان