مسابقات جهانی برنامه‌نویسی

✍️ به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مسابقات جهانی برنامه‌نویسی در روسیه انجام و رتبه تیم‌های ایرانی شرکت‌کننده به شرح زیر اعلام گردید:

♦️ دانشگاه امیرکبیر رتبه ۲۹

💠 دانشگاه شریف رتبه ۴۴

🔶 دانشگاه تهران رتبه ۸۰

 

📌 رتبه سایر دانشگاه‌ها در این حوزه

⭐رتبه ۱ و ۳ و ۴ – تیم‌های روسیه

⭐رتبه ۲- یک تیم از کره جنوبی

⭐رتبه ۵- یک تیم از لهستان

⭐رتبه ۶- دانشگاه کمبریج

⭐رتبه ۹ – MIT

⭐رتبه ۱۶ – هاروارد

♦️رتبه ۲۵ – UBC

♦️رتبه ۲۹ – امیرکبیر

♦️رتبه ۳۱- Ecole Polytechnic

♦️رتبه ۴۰- ETH

💫رتبه ۴۴- شریف

💫رتبه ۵۱ – استنفورد

💫رتبه ۵۶ – Virginia Tech

💠رتبه ۸۰ – دانشگاه تهران

💠رتبه ۸۱ – USC

💠رتبه ۱۱۱- دانشگاه Duke

❇️لینک جدول امتیازات مسابقات

⬅️ https://pc2.ecs.baylor.edu/scoreboard/

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان