مسابقات راگبی ساحلی

آقای ستار شکوبچاقچی دانشجوی رشته عمران این دانشگاه جهت شرکت در مسابقات کشوری راگبی ساحلی درتاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ به ساری اعزام شد