مسابقات فوتسال کارکنان و اساتید دانشگاههای شهرستان

اولین دوره مسابقات فوتسال دانشگاهها و مراکزآموزش عالی شهرستان سیرجان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید وتیم صنعتی الف موفق به کسب مقام دوم شدند و تیم صنعتی ب به مقام چهارم رسید.