مسابقات منطقه ۸

علاقه مندان به شرکت در مسابقات منطقه ۸ به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند

باتشکر علیرضا گلزاری