مسابقات کاراته منطقه ۸

تیم کاراته دانشگاه صنعتی با حضور خانمها الهه جمشیدی و زهرا رجایی در مسابقات منطقه ۸ حضور یافتند و خانم زهرا رجایی موفق به کسب مقام دوم شدند