مسابقات کارکنان به مناسبت دهه مبارک فجر

به مناسبت دهه مبارک فجر تربیت بدنی دانشگاه مسابقات دارت و طناب زنی را ویژه خواهران و مسابقات دارت و فوتبالدستی را ویژه برادران برگزار کرد در پایان  نتایج ذیل بدست آمد

نام و نام خانوادگی                                       رشته ورزشی                                مقام بدست آمده

خانم سحرخلیلی                                        طناب زنی – دارت                                 اول

آقای علیرضا گرگینی                                 دارت – فوتبالدستی                                 اول

آقای احمدبها الدینی                                        فوتبالدستی                                   اول