مسابقه به مناسبت هفته ملی سلامت ویژه دانشگاهیان وزارت علوم