مسابقه سازه های ماکارونی

انجمن علمی عمران با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی به مناسبت روز مهندس، مسابقه سازه های ماکارونی، در بخش سازه سبک، را در سالن امتحانات برگزار کرد.

این مسابقه با شرکت ۱۵ تیم برگزار و در انتها سه تیم برتر این مسابقه مشخص شدند.

گروه اول:

محمد جواد محمودآبادی

محمد محمودآبادی

علی عسکری

محمد نجف آبادی پور

g1 - مسابقه سازه های ماکارونی

گروه دوم:

سید امیرمحمد معین الدینی

فرشاد مولایی

افشین هاشمی زاده

g2 - مسابقه سازه های ماکارونی

گروه سوم:

محمدرضا قاضی زاده

محمد دهیادگاری

g3 - مسابقه سازه های ماکارونی

لازم به ذکر است که این مسابقه قبل از شیوع ویروس کرونا ( ۴ اسفند ۹۸) برگزار شد.