معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه برگزار می کند:

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه برگزار می کند:

عنوان ارائه: تابلوهای برق MV , LV

مجری : دکتر محمدعلی صادقی

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09113407532 تماس حاصل فرمایید.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان