معاون دانشجویی دانشگاه

دکتر نسرین امینی زاده

دکتری تخصصی (PhD)

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

aminizadehn@gmail.com

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۰۸

درباره معاونت:

الف) وظایف عمومی

  • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها
  • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با حوزه دانشجویی جهت ارائه و اخذ دستور تصویب نهایی
  • ارائه گزارشات مربوط به حوزه معاونت به ریاست موسسه
  • نظارت بر واحدهای وابسته و حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف
  • همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های موسسه
  • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

ب) وظایف تخصصی

  • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های خدماتی رفاهی مرتبط با مدیریت امور دانشجویی
  • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت تن و روان

… ادامه

تاریخچه معاونت:

دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاهی است که در شهر سیرجان استان کرمان واقع شده‌است. اولین ساختمان این دانشگاه در سال ۱۳۷۱ تأسیس شد و در سال ۱۳۷۲ با ورود رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات روزانه تحت نظر دانشگاه شهید باهنر کرمان شروع به کار کرد. ادامه…

کارشناس دفتر معاونت دانشجویی

صغری شهبا

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۰

پیوندهای مرتبط

آرشیو اخبار