• صفحه نخست
  • اخبار
  • معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به مناسبت 7 آذر روز نیروی دریایی برگزار می کند:

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به مناسبت 7 آذر روز نیروی دریایی برگزار می کند:

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به مناسبت 7 آذر روز نیروی دریایی برگزار می کند:

جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه

تبیین عملیات ناو گروه  86(360 درجه مدار زمین)

باحضور فرمانده ناو بندر مکران، جناب ناخدا موسویان

زمان: یکشنبه 12 آذر ماه 1402 ساعت 19:30

مکان :سالن کنفرانس ساختمان مرکزی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان