معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند

به نام خدا
به اطلاع کلیه دانشجویان فعال نشریات دانشجویی اعم از چاپی و الکترونیکی می رساند با توجه به اینکه انتخابات مدیرمسئولان نشریات در پیش رو می باشد لذا شرط شرکت در انتخابات اولا ثبت درخواست نشریه و یا کانال در سامانه نشریات به آدرس apmsrt.ir وپس از آن ثبت گواهی آموزشی کارگاه نشریات در این سامانه می باشد لذا معاونت فرهنگی و اجتماعی جهت برگزاری کارگاه مذکور هماهنگی های لازم را بعمل آورده و این کارگاه را در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۴و ۵ مردادماه ساعت ۱۶تا۱۸ توسط استاد دکتر مفیدی بصورت مجازی از طریق برنامه adobe connect به ادرس
185.100.45.53/nashr
برگزار خواهد کرد از کلیه دانشجویان فعال نشریات دانشجویی که دارای نشریه چاپی و الکترونیکی می باشند و یا در آینده قصد درخواست نشریه دارند تقاضا می شود الزاما در این کارگاه شرکت فرمایند.

                                                      معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی سیرجان