معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم مطرح کرد:

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم مطرح کرد:

سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ کمک به ایجاد و تقویت مدیریت سبز در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم وفناوری

دکتر محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، گفت: سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمک به ایجاد و تقویت مدیریت سبز در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر نظرپور اظهار داشت: در سال ۱۳۹۸ با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و مشارکت گسترده دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری و همچنین با توجه به برنامه‌ریزی مناسب شورای راهبری مدیریت سبز ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدامات ارزنده‌ای در حوزه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزش در زمینه مدیریت سبز صورت گرفت.
وی با بیان اینکه، در سال ۱۳۹۸ پروژه‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سبز با مبلغ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال مورد حمایت و تأمین اعتبار قرار گرفت، تصریح کرد: همچنین، در سال گذشته یک‌درصد از اعتبار سالانه دانشگاه‌ها در حوزه پروژه‌های مدیریت سبز با مصوبه وزارت علوم هزینه گردید.
به گفته معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، رویکرد دانشگاه‌ها و اقدامات آن‌‎ها در زمینه مدیریت مصرف انرژی شامل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کنترل سیستم‌های روشنایی و برق مصرفی، سیستم‌های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع، مدیریت مصرف آب و پساب، حمل و نقل سبز، مدیریت مواد و پسماند و اقدامات فرهنگی و آموزشی منجر به مدیریت مصرف مواد، حفظ و احیای منابع انرژی و آبی در اغلب مناطق کشور شده است.
دکتر نظرپور در ادامه خاطر نشان کرد: مقرر گردید این مجموعه اقدامات به منظور تبادل تجربیات و بهره‌گیری دانشگاه‌ها از عملکرد مناسب یکدیگر با نام «کتاب مدیریت سبز دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری» به همراه گزارش اقدامات، منتشر شود.
وی با اشاره به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال جاری (۱۳۹۹)، معادل ۳۰۰ میلیارد ریال، اظهار امیدواری کرد که با همت روزافزون دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری و حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور از جایگاه مدیریت سبز، اندیشه سبز، دانشگاه سبز و جامعه سبز به بار نشسته و تحقق یابد.  

 

       روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان