معرفی حمایت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

جلسه معرفی حمایت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با حضور روئسای دانشگاههای استان  و جمعی از مسئولین کشوری و استانی روز شنبه 24 تیر ماه 1402 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

لینک خبر تکمیلی

https://uk.ac.ir/article/5469022

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان