معرفی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

“معرفی واحد”:

با توجه به توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان و همچنین مستقل شدن از دانشگاه شهید با هنر کرمان برای انجام امور نظارت و ارزیابی بر بخش های مختلف دانشگاه، در شهریور ماه ۱۳۹۶ مجوز تاسیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی سیرجان صادر گردید و این دفتر رسماً با مدیریت دکتر محمد حسینی آغاز بکار کرد.

شرح “وظایف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت” دانشگاه:

وظایف دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

– ارزیابی مداوم کیفیت تدریس و کمیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی.

– بررسی وضعیت علمی و آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه با رعایت عوامل گوناگون مؤثر بر کیفیت آموزشی.

– شناخت امکانات آموزشی ، بررسی کمبودهای آموزشی و برنامه‌ریزی برای آینده.

– تهیه، تنظیم، جمع‌آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم جهت اصلاح و بهبود مستمر کیفیت آموزشی در دانشگاه.

– جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و ارائه آن به مدیریت دانشگاه.

– برگزاری جلسات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه.

– گردآوری و انعکاس نقطه نظرات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در راستای بهبود امور آموزشی دانشگاه.

– برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی جهت ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش اعضای هیأت علمی.

– تشکیل بانک اطلاعاتی مدیران و کارکنان دانشگاه.

– پیگیری و بررسی محرمانه شکایات و انتقادات ارباب رجوع و دانشجویان.

– بازدید از کلیه مراکز آموزش عالی استان.

– تشکیل جلسات هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی.

– تشکیل کارگروه های هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی.