معرفی واحد جذب اعضای هیات علمی

“معرفی” دبیرخانه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ با تغییر شیوه جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور، با تصویب آیین‌نامه‌ای ساختار جدیدی را برای جذب اعضای هیأت علمی تعریف و تعیین کرد. هدف شورا از این اقدام ضمن بهره‌گیری از توان تحصیل کردگان فرهیخته، کارآمد، مومن و انقلابی و جذب نیروهای جوان و متعهد داخل و خارج از کشور، ایجاد وحدت رویه در شیوه جذب اعضای هیأت علمی و کاهش دیوان سالاری است. در ساختار جدید، سه سطح برای جذب هیأت علمی زیر مجموعه یکدیگر ایجاد شده‌است. در رأس این ساختار، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی به نام هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور تشکیل داده‌است که مستقیماً زیر نظر این شورا فعالیت کرده و در دبیرخانه آن مستقر می‌باشد. زیر مجموعه این هیأت دو هیأت دیگر در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وجود دارد که وظیفه نظارت و هماهنگی در جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را برعهده دارند. هیأت‌های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی هم که زیر مجموعه هیأت مرکزی می‌باشند در هر مجموعه دانشگاهی و مؤسسه تحقیقاتی عهده‌دار بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی می‌باشند.

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط ­های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم به کارگیری استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمان های انقلاب اسلامی و به منظور انتخاب اعضای هیئت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیئت علمی، دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه صنعتی سیرجان تشکیل گردید.

“وظایف و اختیارات”:

1. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‎های آموزشی و پژوهشی

2. انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

3. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی- قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی

4. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

5. ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مركزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم

6. برگزاری جلسات هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

7. اجرای مصوبات هیات اجرایی جذب دانشگاه

8. انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

9. پاسخگویی به متقاضیان و معترضین نتایج جذب هیأت علمی