• صفحه نخست
  • اخبار
  • مهلت ثبت مستندات مربوط به گرنت سال جاری اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در سامانه پژوهشی (سامانه پویا)

مهلت ثبت مستندات مربوط به گرنت سال جاری اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در سامانه پژوهشی (سامانه پویا)

اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه
با سلام
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 16 اسفند ماه ‌1402 نسبت به ثبت مستندات مربوط به گرنت سال جاری در سامانه پژوهشی (سامانه پویا) اقدام فرمایید.

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان