مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد.

 

مهلت ثبت‌نام ازدواج دانشجویی با عنوان طرح ملی همسفر تا بهشت ویژه دانشگاهیان سراسر کشور تا ۳۰ آبان‌ ماه تمدید شد.

دانشجویان متقاضی با مراجعه به آدرس ( لینک سایت ) می‌توانند در این طرح شرکت نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان