• صفحه نخست
  • اخبار
  • نتایج انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه در سال 1403

نتایج انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه در سال 1403

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اعلام کرد:

نتایج انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه در سال 1403

ضمن عرض تبریک به داوطلبان محترم منتخب انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه ، نتایج انتخابات مورخ 1403/02/18 به شرح ذیل اعلام می گردد.

نتیجه آراء را از فایل زیر دریافت کنید؛

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

✅ روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان