درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید باهنر کرمان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • تربیت بدنی 1
  • تربیت بدنی 2
  • ورزش1

 

کتاب ها
 • راهنمای کامل تمرینات عملکردی – نوع: ترجمه – وضعیت: چاپ شده – سال: 2018
 •  100 پرسش و پاسخ در مورد آسیب ورزشی شما – نوع: ترجمه – وضعیت: چاپ شده – سال: 2013
 •  تمرینات عملکردی جدید برای انواع ورزش ها – نوع: ترجمه – وضعیت: چاپ شده – سال: 2019
 •  سندروم گردن پیامکی – نوع: تالیف – وضعیت: چاپ شده – سال: 2022
 
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  اثر 8 هفته تمرینات تای چی بر تعادل و دامنه حرکتی مچ پا زنان سالمند
 •  بررسی اثر برنامه تمرینی حس عمقی گردن بر شاخص‌های کینماتیکی سر و گردن در برابر اغتشاش خارجی میان ورزشکاران کاراته‌کای نخبه مرد
 •  تاثیر 8 هفته برنامه تمرینی بر پایداری سر و گردن در اجرای ضربه تسوکی به دنبال خستگی عضلات گردن
 •  تعیین اعتبار روش اندازه گیری گونیامتری لوردوز گردن از طریق رادیوگرافی
 •  عوامل خطرزای آسیب‌های اندام تحتانی و اجرای ورزشی به دنبال تمرینات عملکردی در بازیکنان فوتبال نوجوان: کارآزمایی بالینی تصادفی
 •  مقایسه تاثیر خستگی عضلانی بر عملکرد حس عمقی گردن کاراته کارای حرفه ای و غیرورزشکاران
 •  مقایسه قدرت عضلات خم کننده سطحی و عمقی گردن در دختران دارای ناهنجاری سر به جلو و سالم با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی سطحی و کیسه فشار
 •  ورزش، زیبایی، تاریخ هنر
 •  پیش بینی ورزشکاران در معرض خطر آسیب براساس دو عامل سابقه آسیب و امتیاز آزمون غربالگری حرکات عملکردی

مقالات کنفرانسی

 •  Change in position of athletes head with forward head posture during different gait velocity
 •  Comparison of self-awareness and kinesio taping methods on the long-term efficacy of scapular stabilization exercises to improve forward head posture
 •  Effects of proprioceptive training on head and neck kinematic parameters against Tsuki punch perturbation on professional male karate athletes
 •  اثر ۸ هفته تمرینات تای چی بر تعادل و دامنه حرکتی مچ پا سالمندان COI: SBSP01_011
 •  بررسی اثر و ماندگاری 12 جلسه تمرینات ترکیبی خود اصلاحی فعال-تکلیف محور، کششی و مقاومتی بر ناهنجاری سر به جلو در دانشجویان
 •  بررسی هماهنگی چشم و دست دختران 7 و 8 ساله عادی و عقب مانده منتخبی از مدارس شهر کرمان
 •  پیش بینی ورزشکاران در معرض خطر آسیب براساس دو عامل سابقه آسیب و امتیاز آزمون غربالگری حرکات عملکردی
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
تربیت بدنی 1 ()
تربیت بدنی 1 ()
دوشنبه
ورزش1 ()
ورزش1 ()
ورزش1 ()
ورزش1 ()
ورزش1 ()
سه شنبه
ورزش1 ()
ورزش1 ()
ورزش1 ()
چهارشنبه
تربیت بدنی 1 ()
تربیت بدنی 1 ()