نحوه ی انجام امور اداری آموزش و پژوهش از اول آذرماه

در اجرای بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ۹۹/۸/۲۷ ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور و با توجه به ابلاغیه شماره۱۸۴۵۴۸ مورخ ۹۹/۸/۲۸وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، و بنابر بند ۳-۳ بخشنامه فوق، فعالیتهای دانشگاه از تاریخ اول آذر لغایت چهاردهم آذر  به مدت دو هفته به صورت دورکاری و بدون حضور فیزیکی و با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای زیر صورت می پذیرد.
 ۱ – کلیه برنامه ها و فعالیت های آموزشی-پژوهشی کمافی السابق به صورت غیر حضوری و مجازی با جدیت ادامه می‌یابد و اساتید محترم علاوه بر برگزاری کلاسها کلیه وظایف محوله آموزشی و تحقیقاتی خود به ویژه راهنمایی دانشجویان، رفع اشکال و جلسات دفاعیه را به صورت غیر حضوری انجام خواهند داد.
۲- اقدامات ضروری پشتیبانی و اجرایی توسط مدیران واحدها به نحوی برنامه ریزی شود که وقفه و خللی در فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد نگردد و به منظور خدمات رسانی مناسب و تکریم ارباب رجوع در این ایام مقرر گردید کلیه درخواست های دانشجویی از طریق ارسال ایمیل به کارشناسان مربوطه انجام پذیرد و با ارسال نسخه پیگیری (CC) حسب مورد به آدرس ایمیل پشتیبانی امور اموزشی و پژوهشی(admin.sut@sirjantech.ac.ir) دانشگاه اعلام خواهد شد و نظارت مستمر بر این امور صورت خواهد پذیرد.
 ۳- در این ایام ورود دانشجویان به دانشگاه مجاز نخواهد بود. مگر در موارد استثناء و فعالیت‌های حساس که می بایست با درخواست حضور دانشجو و با مسئولیت استاد راهنما و تایید دانشگاه انجام پذیرد.
۴ – امکان اسکان دانشجو در این مدت در خوابگاه ها میسر نیست.
 ۵ – کلیه جلسات و رویدادهای دانشگاه از قبیل شوراها و سمینارها که به صورت مجازی امکان برگزاری دارند، طبق روال معمول برگزار خواهند شد.
 ۶- حضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به سامانه های الکترونیکی و خدمات آموزشی ضروری دانشجویان مرتبط با حداقل تعداد ممکن بسته به اعلام مدیر واحد مربوطه و تایید معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه ضروری است.
۷- کلیه فعالیتهای دانشگاه جهت تداوم خدمات رسانی از طریق دورکاری ادامه خواهد داشت. چنانچه در مواقع ضروری انجام یا فراهم کردن مقدمات برخی از امور نیاز به حضور در دانشگاه داشته باشد کارکنان با نظر مدیر مربوطه و تایید معاونت پشتیبانی و توسعه به صورت موردی در دانشگاه حضور خواهند یافت.
 شایان ذکر است در همه مواردی که حضور افراد در دانشگاه مجاز شمرده شده است افراد ملزم به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی خواهند بود؛ بدیهی است در صورت تغییر وضعیت هشدار از نظر میزان فراگیری بیماری کووید ۱۹ نحوه حضور اعضای هیئت علمی کارکنان و دانشجویان در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

نام واحد ایمیل
پشتیبانی امور اداری معاونت آموزشی و پژوهشی admin.sut@sirjantech.ac.ir
 خانم صادقی دبیرخانه آموزش parvin.sadeghi0747@gmail.com
آقای صادقی خدمات ماشینی آموزش rezasadegi.edu@gmail.com
 خانم محمودیان تحصیلات تکمیلی

امور شاهد و ایثار گران

mahmoodiam_m@yahoo.com
آقای عوض پور شهریه و ارتباط با صنعت Saeid.Samsf@Gmail.com
 خانم فانیان امور فارغ التحصیلان fanian.b99@gmail.com
 خانم عتیقی امور فارغ التحصیلان zohreh.atighi@yahoo.com
 آقای بهزادی پژوهش a.behzadi92@gmail.com
 آقای راجی زاده  آموزش مجازی aminrajizadeh0928@gmail.com
 آقای صالحی بخش عمران Soheilsalehi1400@gmail.com
 خانم علیرضا زاده بخش مکانیک alirezazadeh.e99@gmail.com
 خانم اسدی بخض کامپیوتر و برق asadi1214@yahoo.com
 خانم معصومی بخش علوم پایه و شیمی s.masomi92@yahoo.com
با آرزوی سلامت
حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه صنعتی سیرجان