نخستین دوره مسابقات ملی «پویانمایی در مهندسی شیمی»

دانشکده مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران به منظور معرفی جایگاه و توانمندی‌های مهندسان شیمی، بیان ماهیت و مبانی دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی مهندسی شیمی، ارتقای کیفی و ایجاد انگیزه به منظور جذب استعدادهای تحصیلی و پژوهشی کشور در این عرصه و هم چنین ارتباط دانشجویان و صاحبان صنایع؛ اقدام به برگزاری “نخستین دوره مسابقات ملی پویانمایی در مهندسی شیمی” در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۲ می نماید”

  مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مرداد ماه ۹۲ می‌باشد.جهت آشنایی بیشتر با این دوره از مسابقات و قوانین آن می‌توانید به تارنمای http://cace۱.ut.ac.ir مراجعه نمایید.