درباره من
دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 • – جوایز علمی، تقدیرها و تشویق ها:
  • عنوان: منتخب پژوهشگران برتر حوزه علوم پایه شهرستان سیرجان در سال 1397
  • عنوان: کسب رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی سیرجان در سال 1397
  • عنوان: کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در حوزه علوم پایه دانشگاه صنعتی سیرجان در سال 1398
  • عنوان: کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در حوزه علوم پایه دانشگاه صنعتی سیرجان در سال 1399
  • عنوان: کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در حوزه علوم پایه دانشگاه صنعتی سیرجان در سال 1400
  • عنوان: کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان در سال 1396
  • عنوان: کسب رتبه اول پژوهشگر برتر در گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان در سال 1395
 • تماس با من
  زمینه های تدریس

  کارشناسی

  • ریاضیات گسسته
  • ریاضی عمومی 1
  • مبانی ترکیبیات
  • نظریه گراف وکاربردها
  • ریاضی عمومی 2
  • نظریه و الگوریتم های گراف
  طرح درس
  کتاب ها
  • ریاضیات پیش دانشگاهی – نوع: تالیف – وضعیت: چاپ شده – سال: 2011
  •  ورودی بر نظریه ی گراف – نوع: تدوین و گردآوری – وضعیت: چاپ شده – سال: 2022
   
  مقالات

  مقالات ژورنالی

  • A Note on Revised Szeged Index of Graph Operations
  •  A suficient condition for large rainbow domination number
  •  AN INTRODUCTION TO THE TWIN SIGNED TOTAL k-DOMINATION NUMBERS IN DIRECTED GRAPHS
  •  Bounding the domination number of a tree in terms of its annihilation number
  •  Bounding the paired-domination number of a tree in terms of its annihilation number
  •  Bounding the rainbow domination number of a tree in terms of its annihilation number
  •  Bounds on the co-Roman domination number in graphs
  •  Bounds on the first leap Zagreb index of trees
  •  DOMINATION NUMBER, INDEPENDENT DOMINATION NUMBER AND 2-INDEPENDENCE NUMBER IN TREES
  •  Independent 2-rainbow domination in trees
  •  Independent Roman domination and 2-independence in trees
  •  Lanzhou Index of Trees with Fixed Maximum Degree
  •  Leap Zagreb ‎I‎ndices of Some Graph Operations‎
  •  Lower Bounds on the Entire Zagreb Indices of Trees
  •  Lower bounds on the irregularity of trees and unicyclic graphs
  •  Measuring peripherality extent in chemical graphs via graph operations
  •  Mixed Roman domination and 2-independence in trees
  •  Mixed domination and 2-independence in trees
  •  Mixed k-rainbow domination numbers in graphs
  •  More On Mostar Index
  •  NONNEGATIVE SIGNED EDGE DOMINATION IN GRAPHS
  •  Nonnegative signed Roman domination in graphs
  •  Nonnegative signed total Roman domination in graphs
  •  On general first Zagreb index of graphs with fixed maximum degree
  •  On the Roman k-bondage number of a graph
  •  On the outer independent 2-rainbow domination number of Cartesian products of paths and cycles
  •  On the rainbow domination subdivision numbers in graphs
  •  Outer independent Roman domination number of trees
  •  Reformulated F-index of graph operations
  •  Roman bondage numbers of digraphs
  •  Roman fractional bondage number of a graph
  •  Roman reinforcement numbers of digraphs
  •  SHARP BOUNDS ON THE AUGMENTED ZAGREB INDEX OF GRAPH OPERATIONS
  •  SOME DISTANCE BASED INDICES OF GRAPHS BASED ON FOUR NEW OPERATIONS RELATED TO THE LEXICOGRAPHIC PRODUCT
  •  Signed edge k-independence in graphs
  •  Signed total Roman edge k-domination in graphs
  •  Signed total Roman k-domination in directed graphs
  •  THE RESTRAINED RAINBOW BONDAGE NUMBER OF A GRAPH
  •  TWIN MINUS TOTAL DOMINATION NUMBERS IN DIRECTED GRAPHS
  •  The Second Geometric−Arithmetic Index for Trees and Unicyclic Graphs
  •  The Third Leap Zagreb Index for Trees
  •  The k-rainbow bondage number of a graph
  •  The k-rainbow reinforcement numbers in graphs
  •  The minus k-domination numbers in graphs
  •  The minus total k-domination numbers in graphs
  •  The rainbow domination subdivision numbers of a graphs
  •  The third ABC index of some graph operations
  •  Twin Signed k-Domination Numbers in Directed Graphs
  •  k-Rainbow Domination Number of P3Pn
  •  انرژی لاپلاسین در گراف ها
  •  عدد احاطه ای یالی ۲-رنگین کمان و عدد پوچساز در درخت ها

  مقالات کنفرانسی

  • First and second multiplicative Zagreb indices and multiplicative sum Zagreb index of trees
  •  Narumi-Katayama index, first and second multiplicative Zagreb indices of trees
  سوابق پژوهشی و شغلی

  مدیریت پژوهشی و فناوری

  روز
  ۹:۳۰ – ۷:۳۰
  ۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
  ۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
  ۱۴-۱۶
  ۱۶-۱۸
  ۱۸-۲۰
  شنبه
  سیستمهای اندازه گیری (N17)
  آمارکاربردی وریاضیات (N17)
  یکشنبه
  دینامیک (N16)
  کارگاه ماشین افزار – کارگاه ماشین ابزار وابزار سازی ()
  کارگاه ماشین افزار – کارگاه ماشین ابزار وابزار سازی ()
  کارگاه ماشین افزار – کارگاه ماشین ابزار وابزار سازی ()
  دوشنبه
  سیستمهای اندازه گیری (N17)
  آمارکاربردی وریاضیات (N17)
  نقشه کشی صنعتی 2 و عملیات (کلاس نقشه کشی 2)
  سه شنبه
  نقشه کشی صنعتی – نقشه کشی صنعتی 1 و عملیات (کلاس نقشه کشی 2)
  دینامیک (E16)
  مدیریت و کنترل پروژه (S12)
  چهارشنبه