• صفحه نخست
 • اخبار
 • نشست مشترک ذینفعان توسعه پایدار اکوسیستم نوآوری شهرستان سیرجان

نشست مشترک ذینفعان توسعه پایدار اکوسیستم نوآوری شهرستان سیرجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست مشترک ذینفعان توسعه پایدار اکوسیستم نوآوری شهرستان سیرجان با محوریت دانشگاه صنعتی روز دوشنبه 3 آبان ماه 1400 ساعت 20 برگزار گردید.

 

شرکت کنندگان نشست:

 • مشاور ارشد پارک های علم و فناوری کشور دکتر مصطفی کریمیان اقبال
 • نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دکتر پیمان صالحی
 • مشاور حوزه معاون فناوری و تجاری سازی نوآوری دکتر علیرضا دلیری
 • دانشگاهیان سیرجان و سایر ذینفعان دولتی و خصوصی

 

این نشست با ذینفعان دولتی و خصوصی در محل دانشگاه، با ارائه وضعیت اکوسیستم نوآوری شهرستان و سخنرانی مهمانان مبنی بر ضرورت توسعه و حمایت آن بحث و تبادل نظر شد.

این نشست تا ساعت 22:30 به طول انجامید.

 

در ادامه سلسله برنامه های این نشست روز سه شنبه 4 آبان ماه 1400برنامه ذیل انجام گردید:

 • بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سیرجان واقع در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
 • بازدید از مدرسه واگذارشده آموزش و پرورش به دانشگاه صنعتی سیرجان
 • بازدید از شهرک صنعتی شماره ۱
 • بازدید از شرکت های فعال منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
 • بازدید از شرکتهای گهر زمین، توسعه آهن و فولاد و گل گهر

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان