• صفحه نخست
  • اخبار
  • نشست نماینده محترم مردم شهرستانهای سیرجان و بردسیر با ریاست، معاونین، مدیران دانشگاه و نمایندگان کانونها و انجمنهای دانشجویی

نشست نماینده محترم مردم شهرستانهای سیرجان و بردسیر با ریاست، معاونین، مدیران دانشگاه و نمایندگان کانونها و انجمنهای دانشجویی

 

در این جلسه ابتدا ریاست دانشگاه در جمع حاضرین بیان داشتند که رسالت دانشگاه صنعتی سیرجان بر اساس صنعتی بودن شهر پرورش نیروی حرفه ای، کارآفرین و با نشاط میباشد که مستلزم حمایت همه نهادهای شهرستان سیرجان جهت ایجاد محیطی مستعد فعالیتهای آموزشی-پژوهشی کاربردی و با امکانات رفاهی مناسب میباشد. در ادامه ضمن تشکر از صنایع (مانند توسعه آهن و فولاد، آرمان گهر،…)، ادارات (مانند استاندارد، برق منطقه ای، …) و سازمانهایی (نیروی دریایی راهبردی، …) که در کنار دانشگاه بودند، درخواست حمایت بیشتر در ارتباط صنعت موثر و کارآمد، همدلی مسئولین با دانشگاه، و همکاری در به سرانجام رساندن پروژه های ناتمام دانشگاه مانند ورودی دانشگاه، سراهای دانشجویی، مرکز ورزشی، سالن همایشها، فضاسازی سایتهای دانشگاه، و … را داشتند.

همچنین مدیران و نمایندگان دانشجویی درخواست حمایت بیشتر مسئولین شهرستان را با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری دانشگاه صنعتی سیرجان در شهرستان را اعلام نمودند.

نماینده محترم مردم شهرستان سیرجان و بردسیر نیز خود را خادم مردم سیرجان دانسته و از توسعه دانشگاه و همکاریهایی که در پیشرفت دانشگاه داشتند ابراز خوشحالی نمودند. قول مساعدت بیش از همیشه را دادند که در کنار دانشگاه بوده و حل مشکلات عمرانی را با کمک ریاست دانشگاه را تسریع ببخشند.