نشست هیات رئیسه دانشگاه با مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

جلسه هیات رئیسه دانشگاه با مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان روز چهارشنبه مورخ 1398/06/28 برگزار شد. در این نشست که در محل دفتر آقای مهندس ملارحمان مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد مقرر گردید این مجتمع علاوه بر حمایت مادی و معنوی از دانشگاه در راستای توسعه پایدار در زمینه گشایش و گسترش رشته های دانشگاهی نیز حامی دانشگاه باشد. همچنین مقرر گردید که مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر جهت انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی سیرجان را در اولویت قرار دهد. دانشگاه نیز متعهد گردید که فعالیت خود را جهت رفع چالش های ارتباط با صنعت و حل مسائل جامعه در محورهای زیر پیگیری نماید.

1- تاسیس مرکز هدایت شغلی در دانشگاه

2- تاسیس مرکز تحقیقات در دانشگاه

3- راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه

4- تجهیز آزمایشگاه ها با تجهیزات به روز

5- تصویب آئین نامه های متناسب با تشویق دانشجویان به ارتباط با صنعت و مهارت آموزی توسط هیات رئیسه دانشگاه