بازدید یک‌ روزه سرپرست دانشگاه از دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه 1401 سرپرست دانشگاه صنعتی سیرجان از دانشگاه ولیعصر رفسنجان بازدید کردند.

این بازدید یک‌روزه با استقبال ریاست محترم دانشگاه ولی‌عصر، آقای دکتر رضا رنجبر کریمی و هیئت‌رئیسه این دانشگاه در محل گلزار شهدای گمنام دانشگاه آغاز شد. در ادامه این سفر یک‌روزه، دکتر محمودآبادی از مراکز مختلف دانشگاه ازجمله، مزارع تحقیقاتی کشاورزی، مرکز ایران‌شناسی، مراکز رشد، آزمایشگاه مرکزی و … بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان قرار گرفت.

  شرکت در جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه ولی‌عصر و بحث و تبادل در مورد موضوعات مختلف و تأکید بر همکاری‌های دوجانبه از دیگر برنامه‌های این سفر یک‌روزه بود. در انتها، تفاهم‌نامه همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف به امضای روسای دانشگاه‌های صنعتی سیرجان و ولی‌عصر رفسنجان رسید.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان