نظرسنجی دانشجویی / کیفیت غذای سلف چطور است؟

بدینوسیله به استحضار می رساند، امور دانشجویی دانشگاه جهت ارائه خدمات مطلوب به شما دانشجویان عزیز،   فرم نظر سنجی مربوط به کیفیت غذاهای توزیع شده در سلف دانشگاه را در پورتال دانشجویی قسمت  تغذیه قرار داده است. خواهشمند است با پرم کردن این فرم و بیان نظرات صادقانه خود از تاریخ 15/10/1397 لغایت 30/10/1397، اداره تغذیه دانشگاه را یاری نمایید.