نقد و بررسی تحلیل گفتمان الگویی در جهت بهبود مهارت های ارتباطی و قدرت نفوذ کلام

*یکصد و بیست و هشتمین* کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی:
*«نقد و بررسی تحلیل گفتمان الگویی در جهت بهبود مهارت های ارتباطی و قدرت نفوذ کلام »*

پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل در نظر دارد با همکاری کمیته نظریه پردازی انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران، کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی را با موضوع *« نقد و بررسی تحلیل گفتمان الگویی در جهت بهبود مهارت های ارتباطی و قدرت نفوذ کلام»* برگزار کند

 صاحب کرسی: 
 دکتر *حسین  حسن پور*
(استادیار مهندسی پزشکی, پژوهشگر حوزه علوم شناختی محاسباتی) 

 ناقد کرسی: 
  *احسان همتی
(دانشجوی دکتری نوروساینس پژوهشگر حوزه علوم عصب زبان شناختی)
 ناقد کرسی: 
 دکتر *لیلا قسیسین*
(هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پژوهشگر حوزه علوم عصب زبان شناختی )

مدیر جلسه: 
 مهندس *سید امیر نصری*
(پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم و فناوری های شناختی )

 زمان: دوشنبه 20 تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱5:3۰ الی ۱7:۰۰.

علاقمندان می توانند از طریق آدرس زیر در وبینار شرکت نمایند:

https://online.snduonline.ir/ch/amad

پس از ورود گزینه مهمان را انتخاب نمایید