نماینده وزیر علوم در کنفرانس عمومی یونسکو مطرح کرد:

 

💢پیشنهاد ایران به یونسکو برای تدوین برنامه راه علم به منظور گسترش دانایی در جهان

🔹معاون پژوهشی وزیر علوم در چهل و دومین اجلاس عمومی یونسکو گفت: برنامه‌ای به عنوان “راه علم” با جهت‌گیری هم‌زمان تاریخی و معاصر در فضای یونسکو تعریف شود و زمینه را برای تحقق آرمان یونسکو در راستای تبادل آزاد ایده‌ها و دانایی فراهم سازد و ایران آمادگی دارد در این امر مهم، همه ظرفیت‌های تاریخی و امروزی خود را به کار گیرد.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید👇👇

http://www.msrt.ir/fa/news/80334