نمودار مقایسه پذیرش واحدهای فناور استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بر اساس گزارش آماری سایت پارک علم و فناوری استان کرمان، مرکز رشد واحدهای فناور سیرجان رتبه اول درخواست پذیرش واحد های فناور در بین سایر مراکز استان را کسب نمود.

 

 

مرکز رشد فناوری شهرستان سیرجان فعاليت خود را پس از انعقاد تفاهم نامه شماره 1571/1 مورخ 1389/02/22 فرمانداری سیرجان با پارک علم و فناوري استان کرمان با هدف ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و ارتقای فرهنگ کارآفرینی آغاز کرد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان