• صفحه نخست
  • اخبار
  • هشدارها و توصیه های جدی و مهمی در خصوص ویروس کرونا وجود دارد که توجه شما دانشگاهیان گرامی به این نکات جلب می شود.

هشدارها و توصیه های جدی و مهمی در خصوص ویروس کرونا وجود دارد که توجه شما دانشگاهیان گرامی به این نکات جلب می شود.

ویروس کرونا مدتی است که توجه همه دنیا را معطوف خود کرده است و تاکنون قربانیان زیادی را گرفته است. برای اینکه به این بیماری مبتلا نشویم لازم نکات بهداشتی ویژه ای را رعایت نماییم. هشدارها و توصیه های جدی و مهمی در خصوص ویروس کرونا وجود دارد که توجه شما دانشگاهیان گرامی به این نکات جلب می شود.

بهداشت کرونا.pdf

 

 

روابط عمومی دانشگاه