• صفحه نخست
  • اخبار
  • هفتمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار (دانشجویان شاهد و ایثارگر)

هفتمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار (دانشجویان شاهد و ایثارگر)

 

دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هفتمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار شرکت نمایید 

دستور العمل اجرایی

فرم های مربوطه

تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان