• صفحه نخست
  • اخبار
  • هفت توصیه مقام معظم رهبری خطاب به مردم ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

هفت توصیه مقام معظم رهبری خطاب به مردم ایران در بیانیه گام دوم انقلاب