همایش فرصت ها و چالش های توسعه آهن و فولاد

 بدینوسیله به استحضار می رساند «کنفرانس فرصت ها و چالش های توسعه آهن و فولاد » باهدف ارائه آخرین یافته های علمی-تخصصی و تعامل اعضای هیات علمی، کارشناسان و مدیران صنایع آهن و فولاد، محققین و دانشجویان این عرصه در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال 1399 در دانشگاه صنعتی سیرجان با همکاری صنایع سیرجان ( مجتمع های معدنی-صنعتی گل گهر، جهان فولاد و توسعه آهن و فولاد) و انجمن آهن و فولاد  برگزار خواهد شد. امید است باحضور اساتید، متخصصان، دانشجویان و صاحبنظران این رشته و تخصص های وابسته شاهد برگزاری کنفرانسی پر بار در مصادیق علمی و کاربردی آن باشیم.