• صفحه نخست
  • اخبار
  • همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه ای در آموزش عالی کشور

همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه ای در آموزش عالی کشور

محورهای همایش:
روش‌های هماهنگی و انطباق برنامه های درسی با نیازهای بازار کار
روش های مشارکت وزارت خانه ها و دستگاه‌های اجرایی در هدایت شغلی
مبانی، چارچوب، رویکردها و تجارب سنجش صلاحیت حرفه‌ای
نقش آموزش های عالی مهارتی در نظام صلاحیت حرفه ای
الگواا و تجارب مهارت افزایی و هدایت شغلی در آموزش شغلی
الگوها و تجارب سایر کشورها در حوزه مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه ای

مهلت ارسال ایده ها: ۶ اردیبهشت ١۴٠٢

تلفن: 02182233571

آدرس ایمیل: industry@msrt.ir

لینک سایت https://sajed.msrt.ir/news-details/4

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان