همایش ورزش صبحگاهی

تربیت بدنی دانشگاه با همکاری هیات ورزشهای همگانی شهرستان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ همایش ورزش صبحگاهی را با حضور هیات رییسه دانشگاه،اساتید و کارکنان و دانشجویان محترم برگزار کرد.