دانشگاه صنعتی سیرجان

Untitled 1 6 - وبینار مهارت های کلیدی برای دانشجویان

وبینار مهارت های کلیدی برای دانشجویان

محورها:

  • مشخصات دانشگاه کارآفرین
  • مشکلات دانشگاه های ایران
  • مهارت های کلیدی برای دانشجویان
  • اهمیت ورود دانشجویان به بازار کار قبل از ادامه تحصیل
  • مهارت های لازم برای دانشجویان در دانشگاه های کارآفرین قرن بیست و یکم

 

زمان:

سه شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۲ | استاد: دکتر مصطفی کریمیان اقبال

 

آدرس:

https://vc.sirjantech.ac.ir/educ

 

photo 2021 10 18 12 07 46 768x1024 - وبینار مهارت های کلیدی برای دانشجویان