درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • استاتیک
  • ماشین آلات ساختمانی در راه سازی
  • پروژه راهسازی
  • راه آهن
  • راهسازی
  • طراحی هندسه راه وپروژه راهسازی
  • زیرسازی و روسازی
  • کاربرد Civil 3D در راه سازی
  • کارآموزی
  • طرح هندسی راه
  • ماشین آلات ساختمانی
  • پروژه تخصصی
  • اردوی کارورزی
  • مهندسی ترافیک

کارشناسی ارشد

  • سمینار
  • تحقیقات صحرایی
  • پایان نامه
 
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
 • نام دانشجو: مصطفی صیادی – عنوان پایان نامه: تآثیر خرده لاستیک و سیمان پرتلند بر مشخصات مکانیکی بسترهای رسی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1396
 •  نام دانشجو: سیدمحمد هاشمی – عنوان پایان نامه: تآثیر آهک و خرده لاستیک بر مشخصات مکانیکی بسترهای رسی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1397

 

مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A Low Cost Data Collection Approach to Pavement Mosaic Reconstruction
 •  A data mining approach to gain insight into traffic violations of young drivers in developing countries
 •  Application of an Inexpensive Sensor in Calculating the International Roughness Index
 •  Developing a Hybrid ANN-Jaya Procedure for Backcalculation of Flexible Pavements Moduli
 •  Estimation of nonlinear parameters of the type 5 Muskingum model using SOS algorithm
 •  Evaluation of the effect of driving education and training programs on modification of driver’s dangerous behaviours
 •  GIS-based crash hotspot identification: a comparison among mapping clusters and spatial analysis techniques
 •  Improving Attitudes toward Cycling in a Middle East and North Africa Region City
 •  Modeling of Unconfined Compressive Strength and Young’s Modulus of Lime and Cement Stabilized Clayey Subgrade Soil using Evolutionary Polynomial Regression (EPR)
 •  Optimization of water distribution of network systems using the Harris Hawks optimization algorithm (Case study: Homashahr city)
 •  Predicting Flow Number of Asphalt Mixtures Based on the Marshall Mix design Parameters Using Multivariate Adaptive Regression Spline
 •  ارائه روشی ابتکاری در حل مسائل برنامه‌ریزی نگهداری و ترمیم راه‌ها
 •  ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای عملکرد روش­های مدیریت سرعت در راه­های شریانی درون‎شهری
 •  بهینهسازی شبکۀ توزیع آب با الگوریتم ژنتیک موجود در مدل Water Gems (مطالعه موردی: شهر رویدر استان هرمزگان)
 •  تخمین پارامترهای مدل غیرخطی نوع پنجم ماسکینگام در روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین شاهین هریس

مقالات کنفرانسی

 •  ارزیابی ارتباط میان رفتارهای نابه هنجار رانندگی و ایمنی
 •  ارزیابی خصوصیات مهندسی مخلوطهای آسفالتی اصلاح شده با مواد نانو
 •  ارزیابی عوامل موثر بر استفاده از اتوبوس به¬عنوان یک مد پایدار در شهر ارزیابی عوامل موثر بر استفاده از اتوبوس به¬عنوان یک مد پایدار در شهر کرمان
 •  استفاده از باطله سنگ آهن در روسازی راه به عنوان جایگزین پایدار و سازگار با محیط زیست؛ مطالعه موردی در سنگ آهن گهرزمین
 •  انتخاب گزینه برتر برای تثبیت خاک رس با آهک هیدراته، غبارکوره سیمان و خاکستر بادی به روش تحلیل سلسله مراتبی
 •  بررسی اثر بافت روسازی بر مقاومت لغزش در روسازیهای آسفالتی و ارزیابی همبستگی روشهای آزمایشگاهی و میدانی
 •  بررسی اثر خرده لاستیک بر دوام خاک رس تثبیت­شده با آهک در برابر چرخه­های ذوب- یخبندان
 •  تاثیر خرده لاستیک بر مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با آهک
 •  تاثیر میکروسیلیس بر مشخصات مکانیکی و نفوذپذیری بتن غلتکی
 •  پیش بینی مقاومت فشاری بستر رسی تثبیت شده با سیمان و باطله سنگ آهن با استفاده از روش MARS

 

روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
ماشین آلات ساختمانی (E11)
زیرسازی و روسازی (E16)
یکشنبه
سمینار ()
پروژه راهسازی (E12)
دوشنبه
مهندسی ترافیک (C22)
سه شنبه
چهارشنبه