وزیر صمت: ۲ میلیون شغل تا چهار سال آینده در حوزه صنعت ایجاد می‌شود

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت:

تحول در بخش اقتصادی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است که باید با همدلی این امر مهم تقویت شود.

مدیران استانی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی استان‌ها را شناسایی و مشکلات قابل حل را پیگیری کنند.

با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده با تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام اشتغال چشمگیری ایجاد می‌شود.

کسری بودجه به سبب کمبود منابع و افزایش هزینه‌هاست که با برنامه‌ریزی می‌توان این موضوع را نیز رفع کرد.